Att tänka på vid renovering och bygg

, , Comments Off on Att tänka på vid renovering och bygg

Det har blivit allt mer viktigt med hållbart byggande i vårt avlånga land. Både privatpersoner och företag tänker mer på miljön då man renoverar hus eller bygger nytt. Det fanns en tid då vi trodde att det fanns oanade resurser och att vi kunde göra lite som vi själva ville. Idag så ser det annorlunda ut och vi måste försöka hushålla och inte förstöra vår jord mer än vad vi redan gjort.

Exempelvis så tar vi reda på mer av det som rivs och försöker återvinna så mycket som möjligt av det material som blir när man exempelvis renoverar ett hus. Amas är ett företag som specialiserat sig på både demolering och återvinningsverktyg. De hjälper företag att hitta rätt verktyg för det arbete som ska utföras, från stora rivningsarbeten till mindre arbeten. Att tänka sig för när man håller på med någon form av renovering eller rivning av något är viktigt. Det gäller att planera och arbeta så miljövänligt som möjligt.

Som privatperson så kan man vid renovering av sitt hus försöka ta vara på materialet på allra bästa sätt och kanske återanvända så mycket som är möjligt. Om inte så får det gå till återvinning på någon miljöstation och bli värme vid någon av kommunens värmeverk. Allt går på något sätt att återvinna och det är viktigt att alla hjälps åt så moder jord inte lider allt för mycket. Det finns en vision för Sverige att innan 2025 så ska vi ha ändrat på mycket som har med vårt byggande. Hos Boverket kan man läsa mer om denna vision.