Framtiden är ekologisk

, , Comments Off on Framtiden är ekologisk

Idag är vi mer miljömedvetna som konsumenter än tidigare genom att sopsortera och välja ekologiska varor i affären. Det finns en strävan om att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Dessutom påverkar även staten genom olika politiska beslut som ska göra det lättare att agera mer miljövänligt.

Stort intresse för solceller

Ett exempel på politiska insatser för att gynna miljön är att subventionera solceller. Det har bidragit till att flera husägare installerat solceller på sina tak. Nu har stödet blivit ersatt av skatteavdrag och många väljer därför att ta tillfället i akt och montera solceller på fastigheten.

Hållbarhet inom fastighetsbranschen

Tanken kring hållbar utveckling har även nått fastighetsbranschen. Från de företag som arbetar hållbart finns det ett intresse i att ha så låg miljöpåverkan som möjligt vid nyproduktion. Dessutom söker de ständigt förbättringar kring energiförbrukningen i fastigheterna. En annan sak som fastighetsägare idag behöver tänka på är risken för översvämningar och nederbörd. Genom att vara förberedda minimeras skaderisken den dag översvämningen är ett faktum.

Ta hjälp av experter

Ett av dessa företag är Kraftstaden som väljer att ta ett helhetsgrepp på begreppet hållbarhet. De jobbar aktivt med hållbarhet ur ett ekonomisk, ekologiskt men även socialt hållbart perspektiv. De som ska bygga framtidens bostäder behöver beakta alla dessa perspektiv.