God inomhusmiljö

, , Comments Off on God inomhusmiljö

Bra miljö inne i hemmet känns självklart men vi tänker inte så mycket på det. Vi bara antar att allting fungerar i hemmet oavsett vilket skick och ålder det är på huset. Lite efterforskningar och knep kan göra stor skillnad. Dålig miljö har nämligen konsekvenser vi inte tänker på såsom allergier, sämre immunförsvar, trötthet och i värsta fall sjukdom. Radon Folk pratar om radonmätningar men få gör detta. Radon förekommer när radium förfaller, det är en luktfri gas som finns naturligt i luft och mark. Vid höga halter kan det vara farligt för oss när radonet sönderfaller och bilder radondöttrar. Det är atomer som fastnar på dammpartiklar som vi sedan andas in. Lång utsatthet av radon kan leda till lungcancer. Man har kommit fram till att många hus mellan 30- och 70-talet kan ha höga halter av radon eftersom det var vanligt att bygga grund och stomme av blåbetong. I betongen finns stora mängder radon. Om du bor i ett hus med betong eller tegel borde du göra en radonmätning. Det görs som bäst under eldningssäsongen och under tre månader. Det finns bidrag att söka för att sanera mot höga radonhalter.

Ventilation

Ditt hus behöver byta ut luften ofta för att huset och du ska må bra. Fuktig och gammal luft ska ut medan den friska utomhusluften ska in. Det kräver att du ventilerar. Självdrag är det vanligaste idag men inte det mest optimala, du behöver bra drag för att få bästa luftombytet och det är svårt när luften ska göra allt jobb. Alla rum där ni spenderar mycket tid ska ha en ventil ut. Har ni möjlighet kan ni få bra resultat med ett FTX-system vilket är ett mekaniskt ventilationssystem.

Städning

Sist men absoluta inte minst är att hålla rent i hemmet. Har du svårt att hålla rent eller bara hatar städning kan du ta in hjälp med företag som Assista med RUT-avdrag. Det är viktigt att hålla hemmet rent, det är ditt bästa skydd från allergier och sjukdomar. Din familj och dina husdjur kan drabbas om ni drar in smuts utifrån som inte städas bort. Ett smutsigt badrum leder till magsjuka och smutsigt kök kan innebär matförgiftning. Ta för vana att ha en städdag i veckan och hjälps åt att plocka undan saker varje kväll.