Miljövänligt bygge

, , Comments Off on Miljövänligt bygge

Att bygga miljövänligt och hållbart är ett område av stort intresse för staten, företag, bostadsföreningar och privatpersoner. Men det är sannerligen inte ett litet projekt då det inte bara handlar om nybyggen utan även förbättringar av existerande byggnader.

Framtidsvisioner har inkluderat att nya byggnader både utformas och placeras så att de bidrar till samhället, både praktiskt och estetiskt, och allt sker så resurseffektivt och miljövänligt som möjligt. Detta ställer dock krav på allt från framtagandet av resurserna och logistiken för ta dessa till byggarbetsplatser till samordning av byggarbeten och minimerad produktion av spillprodukter. Hushållning med resurser och återvinning av byggnadsmaterial anses vara områden där det fortfarande finns stora möjligheter för förbättringar, samt utfasning av farliga ämnen.

Informationscentrum för hållbart byggande är en mycket bra informationsbank och nyhetssajt för den som har intresse för ämnet eller själv funderar på nybygge. Sajten drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket och arbetar hård för att främja hållbart bygge i Sverige. Där kan man hitta information med hänsyn till miljöpåverkan, materialval, hållbarhet, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Alla dessa aspekter är dock inte vara av vikt när man bygger nya byggnader utan även när man måste tackla både små och stora renoveringsprojekt. Många minns säkert allt miljömedvetet arbete som gick in i renoveringar när man var tvungen att fixa hus som hade använt asbest i en eller annan utsträckning. Medan vi idag har mycket bättre kolla på vilka material som faktiskt är skadliga har vi fortfarande problem med att hantera vissa typer av material.

Återvinningscentraler är något vi använder i betydligt större utsträckning idag och det har mer eller mindre blivit en del av renoveringar som alla accepteras ska göras. Tidigare var det bara turer till soptippen som behövdes då man kastade bort i stort sett allt. Men idag vet vi implikationerna av detta och den långsiktiga vikten av ett mer miljövänligt arbete.