Renovera och måla om med miljön i åtanke

, , Comments Off on Renovera och måla om med miljön i åtanke

När vi renoverar och målar om hemmavid så gäller det att vi gör detta med miljön i åtanke. Idag så har vi alla möjligheter att använda mer miljövänliga produkter. Det kan vara miljövänliga fabrikat av färger. Men också ett annat tänk när det kommer till saker som ska kastas bort och hamna på återvinningscentral.

Om man inte vill måla och renovera själv så finns det företag som arbetar miljömässigt. Strandåker Måleri är ett av dessa företag som lägger en stor vikt vid miljön. Det går utmärkt idag att välja färg som är miljömässigt anpassade till dagens användande. Det finns idag tre fabrikat av färger som fått miljömärket Svanen. Dessa fabrikat har gått från att ha organiska lösningsmedel till mer vattenbaserade färger vilket är betydligt bättre för miljön.

Nu är det inte bara färger som man bör kolla upp utan det är också viktigt att man tar hand om det avfall som blir när man skrapar och slipar innan målning. Det som avlägsnas från en vägg skulle behövas samlas upp i exempelvis en liggande presenning under. Sedan fraktas till en återvinningsstation och kärl för farligt avfall. Spola aldrig ner färg i avloppet oavsett hur miljövänliga de är. Tvätta penslar i en bunke som går att försluta och kasta bland farligt avfall på återvinningsstation. Torka av penslar och annat på exempelvis tidningspapper och kasta detta på samma ställe som överbliven färg med mera.