Se till ditt hus yttre

, , Comments Off on Se till ditt hus yttre

Det är nästan viktigare att se till ditt hus yttre än inne. Dåligt tak kan ge vatten läckage och du kan få stora skador inomhus. Se till att taket är helt och håller tätt. Detta bör kontrolleras varje eller i alla fall vartannat år. Även husets fasad och grund behöver ses över och fixas där det behövs.

Ett nymålat hus behöver inte målas om på en femton år eller så. Men däremot så kan det vara bra att kolla så att hängrännor och annat är fria från skräp så regnet går där det ska gå. En översvämning på en hängränna går hårt åt ett hus fasad. Stuprören bör också kollas upp så det inte blir stopp i dessa. Även vindskivor behöver kollas upp så att de är fräscha och hela.

Skriv gärna ner på ett papper vad som behöver checkas upp höst och vår. Det är bra att ha det nedskrivet då man har en förmåga att glömma saker. Notera med datum på papperet när det kontrollerades och om det behövs åtgärdas på något sätt. På så sätt så får ni ett bra underhållsschema att gå efter och en klar bild när huset målade eller när vindskivorna byttes ut.