Våra stora miljöutmaningar

, , Comments Off on Våra stora miljöutmaningar

Det är inte troligt att jorden går under inom överskådlig tid på grund av miljöpåverkan. Kanske kommer det aldrig att ske att allt mänskligt liv går under, men med den livsstil vi har skapat åt oss i västvärlden kommer vi att få känna av inskränkningar i vårt sätt att leva. Vår livskvalitet kommer säkerligen att påverkas negativt. Vad är det då vi gör som påverkar miljön negativt? Här på denna sidan kan du få svar på det och mycket mer.

Fossila bränslen

Användningen av fossila bränslen för transporter och för uppvärmning skapar stora utsläpp. Användningen av el i allt större utsträckning är en väg framåt, men den är inte helt okontroversiell heller. Den senaste tiden har nyhetsrapporteringen handlat om att tillverkningen av elbilar påverkar miljön i lika hög grad som att köra en konventionell bil i många år. Vid vissa tillfällen räcker inte vår inhemska produktion till för allt och då importerar vi el från Tyskland som är framställd i kolkraftverk för att vi ska kunna köra tåg på våra svenska järnvägar.

Skogsavverkning

Stora arealer skog huggs ner i regnskogsbältet, djungel får ge vika för odlingar av bananer och palmolja. De stora regnskogarna är jordens lunga som producerar mycket av den syre som vi behöver för att kunna andas men även för att kunna använda förbränningsmotorer och att kunna elda i våra kraftverk. Då hjälper det inte att bränslet är miljöneutralt som naturgas, eftersom vi då konkurrerar om det livsviktiga syret.

Plaster i haven – mikroplaster

Vi är helt beroende av den biologiska mångfalden i världens hav. Nu håller vi långsamt på att döda stora delar av faunan genom att kväva fiskar och andra vattenlevande djur med mikroplaster. Det är mycket små fragment av plast som kommer från de mängder av plast som hamnar i världshaven, avsiktligt eller inte. Haven är en livsviktig naturresurs för vår matframställning, men är även ett av de lägre stegen i näringskedjan. Utan livet i haven kommer maten inte att räcka till.