Vad innebär ett stambyte i en fastighet?

, , Comments Off on Vad innebär ett stambyte i en fastighet?

Är det dags för ett stambyte i din lägenhet eller villa? Att byta stammar är oftast tidskrävande men nödvändiga i gamla byggnader. Är du osäker på vad stambyten innebär och hur de går till så kan du läsa vidare. På grund av att det oftast tar lång tid att byta stammar så är det många som tycker det är jobbigt. Men det är ett nödvändigt ont. Att byta stammar förhindrar potentiella vattenskador, som är både mer tidskrävande och dyrare att åtgärda.

Byte av stammar

Vi stambyten så blir stammarna i en byggnad utbytta mot nya. Stammarna består av vattenrör och avloppsledningar som har blivit för gamla. Dessa rör håller vanligtvis mellan 30-50 år innan de riskerar att spricka eller läcka. Att byta ut stammarna är väldigt tidskrävande eftersom rören oftast sitter gömda i väggar och golv. Det innebär att delar av väggar eller golv behöver rivas. Eftersom tätskiktet i badrummen blir brutet är det nödvändigt att renovera hela badrummet. Normalt tar arbetet från 6 till 8 veckor.

Frakka är fastighetskonsulter som jobbar med stambyten i Stockholm med omnejd. I deras tjänster ingår olika typer av stambyten. Dessutom erbjuder de en gratis konsultation till fastighetsägare i Stockholm eller Uppsalas län.