Miljön – vår tids viktigaste fråga

, , Comments Off on Miljön – vår tids viktigaste fråga

Vi måste alla fråga oss vilken värld vi vill lämna efter oss till våra barn och barnbarn. Att någonting håller på att hända med vårt jordklot är nog de flesta medvetna om. Det talas om den globala uppvärmningen vilket då och då motsägs av stränga och kalla vintrar. Men en sak är de flesta överens om, att vi har fått uppleva flera hårda oväder de senaste åren, oväder som har förorsakat stor förödelse och stort lidande för människor som drabbats.

Vilken väg ska vi välja?

Hela världens regeringar lägger pannan i djupa veck och är nog införstådda med att något måste göras, men jakten på välstånd och utveckling får ibland gå före det sunda förnuftet. Man värnar om den egna statens rätt att bestämma själv och låter bli att ta hänsyn till vad man genom sitt handlande ställer till med. För att alla ska dra åt samma håll måste alla länder komma överens om att minska på utsläpp och öka takten mot ett fossilfritt samhälle. Här skulle Parisavtalet kunna vara till stor hjälp.

Vi är inte överens om orsakerna

Är det mänsklig påverkan som gör att jordens temperatur stiger eller är det naturliga variationer i klimatet som är orsaken? Ingen sitter på den absoluta sanningen, troligen samverkar de båda, vilket inte ger oss någon rätt att inte göra något åt problemet. Oavsett om vi kan stoppa växthusgaserna helt eller inte alls kommer troligen temperaturen att stiga på jorden, men vad vi kan göra är att arbeta aktivt för att minska hastigheten av temperaturökningen. Vad man trots allt är överens om är att vi människor genom vårt sätt att leva faktiskt bidrar till jordens uppvärmning genom våra utsläpp. Det borde alltså inte vara alltför svårt att komma överens om att åtgärda de värsta källorna till föroreningen av atmosfären.