Säkerheten på byggarbetsplatser

, , Comments Off on Säkerheten på byggarbetsplatser

När man arbetar med stora renoveringar och byggen så gäller det att följa de föreskrifter som finns för säkerhet och hur en arbetsplats ska vara. På byggarbetsplatser kan det finnas flera olika aktörer och det gäller att den som står som huvudman för bygget ser till att allt följs enligt de föreskrifter för arbetsmiljö och säkerhet på en byggarbetsplats.

Genom att göra en riskbedömning innan arbetet sätts igång så kan man vara förberedd och gjort allt för att minimera skaderisker och annat. Som byggnadsarbetare så gäller det att meddela om man upptäcker något som behöver åtgärdas för att göra arbetet säkrare. Det finns mycket som kan användas för att förbättra den arbetsmiljö man befinner sig i. Allt från dammbekämpning till buller och höga ljudnivåer på en byggplats. Då det ofta kan finnas flera företag på en byggarbetsplats så gäller det att tillsammans skapa de förutsättningar som krävs för en bra och säker arbetsmiljö.

Genom arbetsmiljöverket så finns det mycket information att hämta angående detta med miljön på en arbetsplats. Som anställd så gäller det att tillsammans med sin arbetsgivare bedöma vilka risker det kan finnas på en arbetsplats. Genom att alltid arbeta med ett systematiskt miljöarbete så kan man åtgärda de risker som kan finnas. Tillkommer det nya arbetsuppgifter eller en helt ny arbetsmiljö så gäller det att man tittar igenom och gör en helt ny riskbedömning för detta. Det gäller också att informera om de risker som kan finnas på en byggarbetsplats.